Onderzoeksondersteuning

 

 

 

 …bij kwantitatieve vraagstukken

Kwantitatief onderzoek is mijn specialisme. Mijn kennis en vaardigheden zijn breed inzetbaar. Ruime ervaring heb ik met thema’s als bevolkingsgroepen, migratie, wonen, veiligheid, participatie en klanttevredenheid.

…op maat

De ondersteuning kan allerlei vormen aannemen: praktisch of met advies, voor enkele, bepaalde, veel of alle werkzaamheden voor een onderzoek. Klik op de link voor meer informatie over de mogelijkheden per onderzoeksfase: vraagstelling, gegevens verzamelen, data-analyserapportage

...voor hen die onderzoek doen of willen laten doen

Organisaties en zelfstandigen met onderzoek als kerntaak (zoals onderzoeksbureaus, kennisinstituten, onderzoeksjournalisten) kunnen mij inschakelen bij topdrukte of uitval door ziekte of verlof, maar ook als samenwerkingspartner voor terugkerende of grote projecten. Partijen met een kwantitatief vraagstuk maar beperkte onderzoekskennis adviseer en ondersteun ik bij werkzaamheden.

…op afstand

Ondersteuning op afstand is het uitgangspunt. Ik werk vanuit mijn eigen kantoor. Voor overleg, advies en werkzaamheden met privacygevoelige gegevens en ongebruikelijke software werk ik bij de opdrachtgever.

…..op basis van heldere afspraken

In een offerte leg ik de aard, planning, organisatie en kosten van werkzaamheden vast. Een offerte kan ook de vorm van een strippenkaart aannemen.

…..met aandacht voor privacy

Privacy beschouw ik als een groot goed. Onderzoek doen betekent soms werken met privacygevoelige gegevens. Met deze gegevens ga ik zorgvuldig om. Ik volg daartoe de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek, opgesteld door de VSO, VBO en MOA en goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgevens (CBP).