Portfolio

Opdrachtgevers en partners

EMC Cultuuronderzoeken / New Business Research / Economic Board Utrecht / Gemeente ‘s-Hertogenbosch / Gemeente Haarlem / Gemeente Utrecht / Bureau Els Desmet / LEK Magazine 

Publicaties en projecten

Data-analyse voor de cultuursector  Bezoekersanalyse voor diverse instellingen zoals in 2018 voor We Are Public, Verkadefabriek, Tryater / de Veste, P60, Oostpool, H80 en To Be.

Evaluatie Woonlastenakkoord 2014-2018: de projecten Rapportage gebaseerd op interviews en documentenstudie. In 2014 zijn gemeente, corporaties en huurdersplatform in ‘s-Hertogenbosch gestart met een gezamenlijke (netwerk-)aanpak na signalen van een groeiende groep bewoners met woonlastenproblemen. Klik hier voor informatie over de aanpak.

Monitor Duurzaam Haarlem In 2016 de eerste versie van de online Monitor Duurzaam Haarlem opgezet, die in 2017 is uitgebreid en aangevuld.

Data-analyse Internationaal Filmfestival Rotterdam Analyse van vragenlijstonderzoek onder bezoekers van het Internationaal Filmfestival Rotterdam.

Bewonersprofiel Nieuw-Gent  Analyse dataset huurders in het kader van een herhuisvestingsopgave door grootschalige renovatie/sloop van hoogbouw in Gent.

Wat wil het publiek. Rotterdam, cultuur en publiek in kaart gebracht. Bewerken en analyseren van bezoekersdata van Rotterdamse culturele instellingen. Klik hier voor de publicatie uit 2015.

Wijkwijzer Utrecht. In 2014 en 2015 de stand en ontwikkeling van alle 10 Utrechtse wijken beschreven en vergeleken met stedelijke beeld. Klik hier voor het rapport uit 2015.

Krachtwijkenmonitor Utrecht. Bijdrage aan schrijven van publicaties uit 2011 en 2014. .

Veiligheidsbeleving 2015 – Utrecht vergeleken. Benchmark op basis van de uitkomsten van de landelijke veiligheidsmonitor 2015. Vergelijking van Utrecht met Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam en in de tijd

Effectiviteitsmeting re-integratie 2012.  Analyse van projectregistraties re-integratiebedrijven en rapportage. Klik hier voor meer informatie en het rapport.

Evaluatie activeringsteams krachtwijken. Analyse projectregistraties van activeringsteams en opstellen rapportage. Tussenmeting in 2011 en eindevaluatie in 2014.

Overlast in de Breedstraatbuurt, 2-meting 2012. Analyse en beschrijving van vragenlijstonderzoek onder bewoners. Klik hier voor meer informatie en het rapport.

Klanttevredenheid Werk en Inkomen 2012.  Opzet, analyse en rapportage van vragenlijstonderzoek onder bijstandgerechtigden. Klik hier voor meer informatie en het rapport.