IMG_1776Ondersteuning bij de vraagstelling

De vraagstelling staat in de beginfase van een onderzoek centraal. Waarom is een onderzoek nodig? Wat is het onderwerp en wat zijn de belangrijkste vragen? Hoe deze vragen te beantwoorden? Welke praktische zaken komen hierbij kijken? Het is belangrijk dit bij de start helder te krijgen voor een soepel verloop van het onderzoek. Hierbij kan ik assisteren.

Waarom?

Onderzoek (laten) doen kost tijd en geld. Daarom is het nuttig na te gaan wat de aanleiding of achtergrond is. Waarom is een onderzoek gewenst? En wat is het doel van het onderzoek: wat wil men met de resultaten?

Wat?

Het is belangrijk goed af te bakenen wat het onderwerp van onderzoek is. Wat wil men precies onderzocht hebben: wat is het vraagstuk en wat zijn de belangrijkste vragen daarbij?

Hoe?

Welke onderzoeksmethode is het meest geschikt om antwoorden te vinden? Een literatuurstudie of bestandsanalyse? Interviews of enquêtes? Gaat interviewen in groepsverband of individueel? Worden enquêtes face-to-face, digitaal, per post en/of telefonisch afgenomen? Wordt alleen gebruik gemaakt van bestaande informatie zoals literatuur en databanken. Budget en tijdsdruk kunnen van invloed zijn op de keuze voor een methode.

Praktische zaken?

Als bovenstaande bekend is, komen allerlei praktische zaken aan bod. Enkele voorbeelden: hoeveel en welke mensen te benaderen voor interviews of een vragenlijst, hoe lang loopt een enquête en hoeveel en welke vragen staan hierin, welke interviewlokaties te gebruiken, waar zijn steekproefbestanden of bestaande databestanden te verkrijgbaar?