imageOndersteuning bij data analyseren

Na het verzamelen van gegevens volgt de fase van data analyseren. SPSS, Excel en GIS zijn de belangrijkste instrumenten die ik hiervoor gebruik.

Met SPSS

Dit statistische softwarepakket maakt het mogelijk om uitgebreid met gegevensbestanden aan de slag te gaan. Denk aan het koppelen van verschillende datasets, het bewerken van bestanden door variabelen te hercoderen of nieuwe te berekenen, het maken van  dataselecties, het uitdraaien van frequenties en kruistabellen en het doen van statistische toetsen.

Met Excel

Voor eenvoudige analyses van databestanden voldoen de diverse functies binnen Excel. Met Excel kunnen analyseresultaten ook eenvoudig worden gepresenteerd in grafieken en tabellen of via een draaitabel.

Met GIS

Geografische Informatiesystemen bieden de mogelijkheid om data met een geografische component (xy-coördinaat of een bepaald gebied) te analyseren en presenteren. Een voorbeeld is een berekening en/of kaart van het aantal coffeeshops binnen een straal van 500 meter van een school in een bepaalde gemeente.